التأمين على المحلات التجارية : حلقة التأمينات

حلقة التأمينات. 


موضوع الحلقة:التأمين على المحلات التجارية. 

ضيوف الحلقة:الأستاذ الجمباري عبد الواحد فاعل خير فالتأمين. 

الأستاذ العسيري  خبير المؤمن له.
Chourouk Gharib
Commentaires

Il n'y a aucun avis pour le moment, laissez le votre.

Pour laisser un commentaire,